Patientsäkerhet

Malmberg Psykologtjänster är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), enligt patientsäkerhetslagen. Som legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har vi samma sekretess och tystnadsplikt som vid kontakter inom offentlig vård. 

Mottagningen innehar FA-skattesedel och patientförsäkring.

Enligt patientdatalagen är vi som vårdgivare skyldiga att upprätta och föra journal för alla klientkontakter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har rätt att ta del av vilken information vi sparat om dig och om vad som står i din journal.