Om Mattias

Jag har en vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi via Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling i Region Örebro län. 

Vid sidan av arbetet på mottagningen så arbetar jag sedan 2009 med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi vid Överviktsenheten, Medicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Min grundprofession är fysioterapeut, som också kallas sjukgymnast. Jag studerade till sjukgymnast vid Uppsala universitet. Under studietiden arbetade jag extra inom psykiatrin i Uppsala, både på avdelningar och i ett mobilt team. Under mina första år som fysioterapeut arbetade jag framför allt inom intensivvård, först i Uppsala och sedan i Örebro. 

Jag har också en bakgrund i Försvarsmakten. Jag tjänstgjorde 15 månader i Kiruna 1993–1994. Därefter arbetade jag vid Försvarsmaktens högkvarter (1994–1995) med framför allt medinflytande- och ledarskapsfrågor.

Privat lever jag i en familj med fru, två tonåringar och katten Leia. Utöver min familj, vänner och möten med människor i arbetet är jag intresserad av friluftsliv, filosofi och existentiella frågor.

Jag har utbildat regelbundet inom området beteendeförändring, bland annat kring levnadsvanor och motiverande samtal (MI). Några uppdragsgivare är Örebro Universitet och Örebro kommun.

Jag har varit utbytesstudent i USA ett år under gymnasietiden och jag läste den sista terminen på sjukgymnastprogrammet som stipendiat i Kanada . Det är möjligt för mig att bedriva terapiarbete på engelska.


Några utbildningar relevanta för mottagningen:

  • Sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet 1997 – 2001.
  • Kurs 1, Basal kroppskännedom. Region Örebro län.
  • Grundläggande orienteringskurs i KBT. Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi, Stockholm,
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi (KBT, Steg 1) 2022–2024. Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling, Region Örebro län.
  • Metodstödjarutbildning i Motiverande samtal (MI), MI-konferenser och MI-Workshops med Symposium, Christina Näsholm. Örebro och Göteborg.
  • Utvecklings- och ledarskapsutbildning vid Marinens utvecklings- och ledarskapscentrum. Stockholm.