PSYKOTERAPI


Psykoterapi är en behandlingsform för olika former av psykisk ohälsa. Man får hjälp med svårigheter som rör tankar, känslor och beteenden. Grunden i behandlingen är samtal, som leder fram till att klienten kan pröva nya beteenden och göra förändringar i sitt liv. 


Det är viktigt att få till en bra kontakt eftersom behandlingen är ett samarbete mellan terapeut och klient. Det finns många olika inriktningar för psykoterapi. Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT. Här kan du läsa mer om vad det är.


Vad kan du få hjälp med?

Jag erbjuder psykoterapi för många olika sorters svårigheter:

  • depression
  • ångestproblem 
  • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
  • sömnsvårigheter
  • relationsproblem
  • kris 
  • stress och utmattning
  • med mera

Det vanligaste är individuella samtal men vid behov kan även flera personer vara med. 

Jag är också van att arbeta med barn och tonåringar. Du är välkommen att kontakta mig om det är en behandling för ett barn eller en ungdom du är intresserad av. Ibland kan det innebära att även föräldrarna involveras i behandlingen, men detta kommer vi självfallet överens om tillsammans. 


Hur går det till?

Psykoterapi bygger på ett samarbete mellan klient och terapeut. Jag bidrar med min kunskap om tankar, känslor och beteenden och du med din kunskap om dig. Tillsammans formulerar vi mål för kontakten och kommer överens om formerna.

Första steget är alltid en noggrann bedömning. Vi behöver träffas ett par gånger för att jag ska få en bild av dig och vad du behöver hjälp med. Därefter återkopplar jag min bedömning och vi kommer överens om en fortsättning. Det är viktigt att vi båda känner att vi kommer kunna arbeta bra tillsammans. Med jämna mellanrum under vår kontakt stannar vi upp och utvärderar. Är vi på väg åt rätt håll? Vi kommer också överens om hur lång kontakten ska vara.

En session är vanligen ca 50 minuter. Hur ofta man träffas beror på vilket behov man har. Det varierar mellan att träffas varje/varannan vecka till betydligt mer glest.