UTBILDNING & HANDLEDNING


Till dig som i ditt arbete möter barn, ungdomar och vuxna som lider av psykisk ohälsa kan vi erbjuda handledning utifrån KBT-perspektiv. Vi kan också ta kortare utbildningsuppdrag eller hålla föreläsningar utifrån de områden vi arbetar med.

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning till enskilda eller till grupper. Maria har stor erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete och kan med fördel handleda arbetsgrupper inom skola, socialtjänst eller liknande verksamheter. Mattias kan handleda inom samtalsmetodik och MI (Motiverande samtal).

Kontakta oss för prisuppgift.

UTBILDNING & FÖRELÄSNING

Vi kan skräddarsy kortare utbildningar eller föreläsningar utifrån vår kompetens. Maria har under åren föreläst om neuropsykiatriska tillstånd hos barn, självskadebeteende hos unga, utvecklingspsykologi mm. Mattias har utbildat kring beteendeförändring och MI (Motiverande samtal).

Kontakta oss för prisuppgift.