UTBILDNING & HANDLEDNING


Till dig som i ditt arbete möter barn, ungdomar och vuxna som lider av psykisk ohälsa kan jag erbjuda handledning utifrån KBT-perspektiv. Jag kan också ta kortare utbildningsuppdrag eller hålla föreläsningar utifrån de områden jag arbetar med.

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till enskilda eller till grupper. Jag har stor erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete och kan med fördel handleda arbetsgrupper inom skola, socialtjänst eller liknande verksamheter.

Kontakta mig för prisuppgift.

UTBILDNING & FÖRELÄSNING

Jag kan skräddarsy kortare utbildningar eller föreläsningar utifrån min kompetens. Jag har under åren föreläst om neuropsykiatriska tillstånd hos barn, självskadebeteende hos unga, utvecklingspsykologi mm. 

Kontakta mig för prisuppgift.