VEM ÄR JAG?

Jag har arbetat som psykolog sedan 2003. Jag har under den största delen av mitt arbetsliv jobbat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Jag har arbetat både med psykologisk behandling och med utredningar. 


I mitt arbete har jag träffat barn och ungdomar och deras familjer. Jag har haft individuella kontakter men också arbetat med gruppbehandling. Jag har varit enhetschef och under ett par år har jag arbetat med utvecklingsfrågor på ledningsnivå. Jag har också arbetat med psykoterapi med ungdomar, unga vuxna och vuxna. 

Vid sidan av min mottagning arbetar jag för närvarande som lärare och handledare på Psykologprogrammet vid Örebro universitet.Utbildning:

  • Psykologprogrammet vid Uppsala universitet 1998 - 2002
  • Psykologlegitimation 2003
  • Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i KBT vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2010 - 2013
  • Grundutbildning i schematerapi, modul A, 2013
  • Intensivkurs i Dialektisk beteendeterapi (DBT). Kursledare dr Alan Fruzetti & psykolog/psykoterapeut Elizabeth Malmqvist, 2005

  • Kurs i "Prolonged Exposure Therapy for PTSD" med professor Edna Foa, 2011. 

  • Kurs i "Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified Prolonged Exposure therapy" med Melanie Harned, 2012.


 


Om mottagningen:

Malmberg Psykologtjänster är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), enligt patientsäkerhetslagen. 

Mottagningen innehar FA-skattesedel och patientförsäkring.

Enligt patientdatalagen är jag som vårdgivare skyldig att upprätta och föra journal för alla klientkontakter. Utöver detta har jag ett system där jag sparar kontaktuppgifter på de klienter som är aktuella på mottagningen. Naturligtvis sparas detta i ett säkert system så att sekretessen inte äventyras. Om du vill veta mer om hur jag hanterar personuppgifter, hur länge de sparas etc, är du välkommen att kontakta mig angående detta. Som klient hos mig har du självklart rätt att ta del av vilken information jag sparat om dig och om vad som står i din journal.